Vi Konrads UF vill skapa och sälja en barnbok för att normalisera olika familjekonstellationer. Mer information kommer.